Jordbrukspolitik


Småskaligt jordbruk i Europa under attack

JORDBRUKET Det kanske säger sig självt att när 20 000 människor slöt upp under parollerna ”Wir haben es satt”, vi har tröttnat och ”det är nog nu” på Berlins gator den 16 januari så var det inte i protest mot någon dagsfärsk politisk fråga. Det är tvärtom slagord riktade mot en utveckling som landets bönder levt under länge – och som ser likartad ut för bönder Europa över.