Jönköping

Klartecken för olje- och gasprojektering

Det är det jönköpingsbaserade bolaget Big Rock Energy (som Internationalen har rapporterat om tidigare) som har fått ett treårigt tillstånd att leta gas och skifferolja i alunskiffret under den lilla orten Stenstorp. Området som den småländska råvarukoncernen fått tillstånd att leta i är en kilometer brett och sträcker sig över 5,5 kilometer.