JämställdhetLångt kvar till en jämställd arbetsmarknad

KOMMENTAR: För två veckor sedan presenterade jämställdhetsutredningen, under ledning av Gotlands landshövding Cecilia Schelin-Seidegård, betänkandet Mål och Myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU…