IF Metall


”Ylva Johansson borde kritisera arbetsgivaren istället för facket”

INTERVJU Den socialdemokratiska arbetsmarknadsministern Ylva Johansson vill se en utredning om begränsningar i strejkrätten, med syfte att få fram ett förbud mot strejker vid företag som har tecknat kollektivavtal. Förslaget får hård kritik från arbetsrättsexperten Kurt Junesjö.
– Inriktningen på hennes uttalande innebär att man ska förhindra stridsåtgärder mot företag som redan har kollektiv­avtal. Men det finns ju en mängd situationer när sådana stridsåtgärder är nödvändiga, säger Kurt Junesjö och tar som exempel problematiken med ”avtals-shopping”.


Viktiga frågor sköts upp på IF Metalls kongress

INTERVJU IF Metall höll i veckan sin fjärde kongress efter sammanslagningen av Metall och Fabriks. De flesta beslut på kongressen var i linje med vad förbundsstyrelsen föreslagit, vilket inte innebär någon omsvängning i viktiga frågor för metallarbetarna. En av de viktigaste frågorna som diskuterades rörde bemanningsföretagen, där det fanns motioner om totalförbud, vilket ledningen dock inte ville gå med på.


Inga överraskningar i årets avtalsrörelse

► Jan-Olov Carlsson om industriavtalet och dess konsekvenser
I avtalsperiodens sista skälvande sekunder accepterade parterna medlarnas bud. Det blev facken inom industrin med IF Metall i spetsen som planenligt tecknade det första avtalet. Det så kallade märket är satt. Men det treåriga avtalet med ett avtalsvärde på 6,5 procent och med en framkrystad låglönesatsning kommer inte att tysta kritikerna mot den nuvarande lönebildningsmodellen.Jan-Olov Carlsson: ”Arbetsgivarna drog det kortaste strået”

INDUSTRIAVTALET Parterna IF Metall och Indust­riarbetsgivarna är nu överens om ett ettårigt avtal med ett värde av 2,2 procent. Löneökning är 2,0 procent. Därmed är också ”märket” satt för de övriga facken när avtalsrörelsen nu fortsätter, ett märke som många menar är för lågt.
Det är ett kort avtal utan villkorsförsämringar, men på en för låg nivå, menar Jan-Olov Carlsson, klubbordförande för IF Metall på Volvo Lastvagnar i Umeå.


Upprop mot försämringar av LAS

  INTERVJU Efter att det kommit fram att ledningen för IF Metall och Handels har fört diskussioner med arbetsgivarna om inskränkningar av LAS – Lagen…