Idrott

Ingen kommer undan idrotten

Jens Ljunggren är professor i historia. Hans tyngdpunkt är orienterad mot idrottshistoria, men han har även rört sig inom andra forskningsdomäner. Av tidigare utgivna böcker kan nämnas Inget land för intellektuella: 68-rörelsen och svenska vänsterintellektuella (2009). I den nyligen utgivna Den svenska idrottens historia försöker han att ta ett vittomfattande grepp över idrotten som en mångfasetterad samhällsföreteelse.