Identitetspolitik

Som man ropar får man svar

Det finns en tydlig opinionsyttring inom vänstern som tar sig ton just nu. Hur bred den är kan vi förstås inte veta, eftersom det är ett fenomen inom idédebatten och inte på gatan. Budskapet är i alla fall att den vänster som vill nå (tillbaka till) arbetarklassen måste klippa banden till åsikter och retorik som stämplas som medelklassiga. Sedan följer en serie recept på att hitta det förlorade arbetarklasstödet som handlar om alltifrån ett enklare tilltal till en politik baserad på de värderingar som Arbetarklassen tydligen har. Som regel hårdare värderingar. Sedan blir Arbetarklassen vänster (igen).