Historiska Museet

100 % kamp valde bort klasskampen

Det hade ju kunnat bli så bra, en vandringsutställning om de rättighetsstrider som genom mer än ett århundrades kamp lyfte proletärer, undertryckta kvinnor, rättslösa minoriteter och föraktade sexuella identiteter till ökad värdighet och erkännande, både juridiskt, kulturellt och socialt. Istället duschas nu Historiska museets utställning ”100 % kamp – Sveriges historia” av skoningslös, och ibland berättigad, kritik för att sudda bort arbetarklassens kollektiva kamp. Håkan Blomqvist reder ut debatten.