hedersstrukturer

Socialism handlar om individers frihet

Uteslutningsärendet kring Amineh Kakabaveh har de senaste veckorna blivit en brännande och splittrande debattfråga inom den svenska vänstern. Även utan att spekulera i vad som skett inom Vänsterpartiets riksdagsgrupp är det i sig inte särskilt märkligt. Kakabaveh har genom sin starka profilering på (muslimska) hedersstrukturer blivit en symbol för frågor som vänstern idag har svårt att enas kring.