Handarbete. Systerskap

I handarbetet finns ett systerskap

Sticka, virka, brodera, knyppla, väva, binda, knyta. I årtusenden har kvinnor skapat saker med sina händer. Sällsamma mönster har tagit form genom komplicerade matematiska uträkningar….