Hamn4:an

Alla fackföreningar riskerar att försvagas

▶ Det gemensamma förslaget om inskränkt konflikträtt är farligt ▶ Öppnar för omfattande avtalsshopping och villkorsdumpning ▶ Arbetsgivare får möjlighet att försvåra och försena stridsåtgärder Måndag den 9…


När skall LO inse att samförståndet inte finns?

LEDARE När sociologen och arbetskritikern Roland Paulsen i ett kåseri (DN 4/3) retoriskt frågar vad som egentligen skiljer LO under Karl-Petter Thorwaldsson från de gula facken i början av nittonhundratalet, så måste det svida i hjärtat hos varje förtroendevald i Sverige. De gula facken var uttalade motståndare till klasskamp och ville se samförstånd för konkurrensens skull. Ungefär så som det låter idag när LO-ledningen beskriver svensk arbetsmarknad.


Hamnarbetarförbundet vägrar låta sig provoceras

GÖTEBORG På onsdagen höll Hamnarbetarförbundet presskonferens i Göteborg angående den senaste utvecklingen i den långdragna hamnkonflikten. Arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar har nu nämligen förklarat att all samverkan mellan arbetsgivaren och Hamnförbundet kommer att avslutas från och med 1 april.


Några tankar om Arbetsdomstolen

KRÖNIKA Hej, nyhetskonsument.
Försöker du hastigt och lustig skaffa dig en åsikt om nämndemannasystemet i vanliga svenska domstolar efter den uppmärksammade domen i Solna? Funderar du över risken att politik och religion kan få icke önskvärt inflytande på rättsskipningen och allas likhet inför lagen i brotts- eller migrationsmål?Arbetet i hamnen fortsätter, men konflikten långt ifrån över

INTERVJU Konfliktåtgärderna i Göteborgs containerhamn är tillsvidare över, men ingenting är löst då arbetsgivaren APM Terminals fortfarande vägrar att erkänna majoritetsfacket Hamnarbetarförbundet som förhandlingspartner. Internationalen har talat med Hamn4:ans Erik Helgesson om läget i hamnen efter sommaren.


Stöddemonstration för hamnarbetarna

PÅ PLATS Torsdagen 29 juni kallade ”Stödföreningen för hamnarbetarna” till en manifestation på Drottningtorget i Göteborg.
Vi var uppskattningsvis ett tusental som samlats i solen utanför Centralstationen för att höra sanningen till skillnad från den hetspropaganda som sprutar ur tidningarnas ledarsidor.


”Det är arbetsgivaren som orsakar problemet i hamnen”

INTERVJU Konflikten i Göteborgs containerhamn har eskalerat under sommaren med punktstrejker och lockouter, samtidigt som den socialdemokratiska arbetsmarknadsministern Ylva Johansson till och med börjar ifrågasätta strejkrätten. Men det finns många missförstånd som konflikten mellan Hamnarbetarförbundet (Hamn4:an) och arbetsgivaren APM Terminals, menar Lars Henriksson från Socialistiska Partiet i Göteborg, som länge har följt utvecklingen.


Lockout i Göteborgs hamn

Idag inleder arbetsgivaren APM Terminals en lockout mot alla Hamnarbetarförbundets medlemmar i Göteborgs hamn, där den segdragna konflikten inte ser ut att nå någon ljusning….


Trygghet utan välfärd?

LEDARE Så har ytterligare ett Första maj passerat, med sedvanligt imponerande vänstermobiliseringar och krympande SAP-tåg. Stefan Löfven talade för Landskrona och Malmö – och visade precis varför det socialdemokratiska förstamajfirandet mer liknar ett tvång än något som genomförs med lust. Löfven talade om framtidstro, men även om talet innehöll politiska värderingar som är sympatiska så är hans version av framtidstro detsamma som tron på tillväxten och hållbarheten i den svenska ekonomin – och det är just denna framtidstro som vacklar runt om i landet och i världen.