Hälsa

Psykiatrisk hjälp når flyktingar för sent och för sällan

HÄLSA Trots att personer som flytt till Sverige som tonåringar oftare drabbas av psykisk ohälsa och missbruksproblem än svenskar söker de psykiatrisk hjälp senare och mer sällan. Det betyder att unga flyktingar inte får vård i tid, och oftare hamnar inom slutenvården eller tvångsvårdas än unga svenskar.


Sverige bör införa en sockerskatt

    • Vår stora sockerkonsumtion är en hälsofara • Livsmedelsbranschen kommer inte att sanera sig själv • Betrakta socker på samma sätt som alkohol…