Haiti

Haiti skakas av protester

▶ Krisen hör ihop med sanktionerna mot Venezuela   Sedan början av februari har Haiti skakats av massiva protester. De senaste åren har den fattiga önationen…