Gymnasielagen

”Ge alla flyktingar som kom under krisen permanent uppehållstillstånd”

INTERVJU Regeringen vill nu göra ändringar i den så kallade gymnasielagen, som innebär att ensamkommande flyktingungdomar – huvudsakligen afghaner – som har gått klart gymnasiet får sex månader på sig att hitta ett jobb med ett anställningskontrakt på minst två år, för att de ska få permanent uppehållstillstånd. Enligt de nya reglerna, som förväntas antas av riksdagen i veckan, ska det räcka med ett års anställningskontrakt. En anledning till lagändringen är pandemin, som har gjort det svårare att få jobb, men de nya reglerna blir bara symboliskt bättre. Det menar Karin Fridell Anter från frivilligorganisationen Stöttepelaren