Gunnar Westin

Facket behöver nytt liv och en antirasistisk agenda

  Självorganisering, demokrati och att arbeta underifrån var i fokus när fackföreningsrörelsens problem och möjligheter diskuterades på Socialistiska Partiets kongress i helgen. Enligt SP:s politiska…


Arbetet för tendensfrihet fortsätter

INTERVJU V-kongressen röstade ner en omdiskuterad motion om tendensfrihet inom partiet. En av dem som hade kämpat för att få igenom motionen var Gunnar Westin, kongressombud för branschföreningarna i Stor Stockholm.
– Jag tycker ändå att vi lyckades påpeka saker som partistyrelsen hade svårt att bemöta. Som frågan om hur man ska få bedriva opinionsbildning i partiet. Logiken i ett demokratiskt parti är att medlemmar som enas i vissa frågor måste få sluta sig samman, utan att dömas ut på förhand som konkurrerande verksamhet, säger han.