Gula Västarna

Emmanuel Macron och Frankrikes Gula väst-protester: En lektion i hur man inte hanterar klimatförändringar

Klimatpolitiken och dess ramverk under kapitalismen har alltid byggt på icke-reformer som tillåter de rikaste att ackumulera kapital, samtidigt som straffskatter läggs på arbetarklassen för att styra den i ”rätt riktning”. Men som de Gula västarnas protester visar vägrar många arbetande människor acceptera kapitalismens moralistiska förhållningssätt gentemot klimatförändringar. I den här artikeln driver Andreas Malm tesen att om vi verkligen vill rädda planeten, måste vi söka andra former för att bedriva klimatpolitik. Och där har vi mycket att lära av de Gula västarnas metod och strategi, menar han.


Vad handlar de ”gula västarnas” mobilisering om egentligen?

Den grundläggande orsaken till ”gula västarnas” protester i Frankrike är att såväl sittande regering som de föregående ignorerat de nödvändiga ekologiska kraven: efter att bara ha gynnat bilar och diesel och inte gjort något för att utveckla kollektivtrafiken, samtidigt som arbetarna måste resa allt längre sträckor. Det är en outhärdlig arrogans från regeringens sida när den ger högre kostnader till folk som inte kan ändra hur de reser eller byta fordon. Det skriver den franske fackföreningsaktivisten Léon Crémieux som också sitter i Fjärde Internationalens ledning.


Intresset i centrum

Det var inte så länge sedan som Macron kröntes till Europas räddning av ett helt politiskt etablissemang – det bara känns som väldigt länge sedan. Ledarsidor oavsett färg drog en lättnadens suck och utropade anständighetens seger. Sedan dess har presidentens politiska gärning mest omgärdats av en besvärad tystnad. Så när presidentens rekordstora impopularitet för en månad sedan började ta sig verkligt militanta former avskrevs det genast som extremism, helst åt både höger och vänster.