Greta Thunberg

Varför är Sanders så viktig?

Ledaren # 6 2020 ▶ Se bortom person och program ▶ Motståndarnas svar visar potentialen ▶ Öppnar ett gap i politiska ordningen I vår personfixerade tid…


Till Greta Thunbergs försvar

Greta Thunberg har fått uppleva en exceptionell flod av hat, inkluderande de mest gemena machoattacker, lumpna insinuationer om hennes mentala hälsa, lågt förtal om hennes…Vägen framåt är öppen – för ekosocialism

Det kanske är just i tider som vår, när samhället slits isär på alla möjliga sätt, som det framstår som så tydligt: att våra offentliga personer blir som kärl för tidens stämningar? Det är som om de blir symboler för tillståndet mer än egna människor. Den avgrundsdjupa arrogansen när Gunnar Axén utan ett uns av självinsikt kallar undersköterskor för parasiter.


”Kan vi sluta diskutera Greta och börja diskutera ekosocialistiska strategier?”

Kära läsare!Till min förvåning visade det sig att Arash Gelichkans kommentar i förra veckans tidning med rubriken ”Klimatet kan inte vänta på att Greta Thunberg ska bli antikapitalist” (Internationalen nr 37/2019) på Internationalens Facebooksida blev en av de mest lästa – och diskuterade – artiklarna på mycket länge.Som redaktör känns det också som om det blev en av mina mest missförstådda publiceringar på länge.


Klimatet kan inte vänta på att Thunberg ska bli antikapitalist

En del av vänstern placerar förväntningar och förhoppningar på Greta Thunberg som hon åtminstone hittills vare sig kunnat eller velat, men framförallt inte varit skyldig att infria. Det är inte Gretas fel om vi låter radikala krav och budskap hamna i skymundan för fraser som ”vi måste göra något” och andra truismer. Låt Dagens Nyheter ha sina helgbilagor och morgonsofforna sina stunder, men den klimatradikala vänsterns uppgift är en annan. Det menar Arash Gelichkan