Green New Deal

Klimatrörelsen har tvingat EU att agera

EU lanserade nyligen sitt nya klimatomställningsprogram som fått det trendkänsliga namnet Green Deal och som innehåller det lika trendkänsligt döpta Just Transition Mechanism; en mekanism för rättvis omställning. Med det språkbruket anknyter EU till den växande mobiliseringen runt en Green New Deal och rättvis omställning, som samlar liberala och vänsterorienterade tänkare och aktivister.


Hur skapar vi en ”Grön New Deal”?

Under de senaste månaderna har krav med fokus på behovet av en ”Grön New Deal”, inriktad på att skapa en infrastrukturpolitik för offentliga ”gröna jobb”, hjälpt till att ge energi till den amerikanska vänstern. I denna artikel lägger Matt Huber fram fyra viktiga lärdomar från den ursprungliga New Deal som dagens aktivister och beslutsfattare måste dra.