Gränna

Fortsätter provsprängningar trots HFD-beslut att stoppa?

MILJÖ Miljövänner i Gränna jublade när Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i februari, efter protester och överklaganden, drog in det kanadensiska bolaget Tasman Metals tillstånd att leta efter sällsynta och värdefulla jordartsmetaller i Norra kärr utanför Gränna. Trots detta har man hittat flera spränggropar som enligt lokala aktivister verkar ha tillkommit först efter att tillståndet för prospektering dragits in.