Göran Palm

Ständigt föränderlig, ständigt klarsynt

KULTUREN I Göran Palms diktsamling Världen ser dig, från 1964, får vi följa med en ung student på en bussresa genom Uppsala. Han är på väg till en fest och har gjort sig fin, men vill försäkra sig om att håret inte spretade som det brukade göra. Han har ingen spegel med sig men vet att de kommer att passera en utanför en blomsterhandel på vägen.