Göinge

Det bortglömda folkupproret i Göinge

Det har i år hunnit passera 340 år sedan freden mellan Danmark och Sverige
slöts i Fontainebleu och i Lund hösten 1679. Det är ett jubileum som förtjänar
att uppmärksammas tycker författaren Gay Glans: Inte på grund av nationalism utan för att fredsöverenskommelsen innebar det definitiva slutet för ett av
Sveriges största folkuppror någonsin. Ett uppror som var särskilt omfattande
i det mytomspunna skogstäta Göinge i norra Skåne.