Fronesis

Den mångfasetterade revolutionen

TIDSKRIFT Det mest konkreta av alla samhälliga tillstånd, men också ett av de mest undanglidande – revolutionen. Fronesis har kommit ut med ett dubbelnummer på temat, Johannes Jensen har läst det.