Förskoleupproret

Förskoleuppror i medieskugga

Tyvärr fick förskoleprotesterna ganska lite uppmärksamhet i media, trots att tusentals förskollärare, barnskötare, vårdnadshavare manifesterade på flera olika platser i landet för att slå larm om dåliga villkor för både barn och personal i svensk förskola. De yngsta barnen får inte alltid sina primära, basala mentala och fysiska behov tillgodosedda på grund av personalbrist. 30 procent av de som arbetar inom svensk förskola idag saknar relevant utbildning.