Föreningen Arbetarskrivare

Tre eller fyra timmar är lagom som heltid

KULTUR Det senaste decenniet har den svenska arbetarlitteraturen fått något av en renässans. Otaliga är de nya skribenter som sett dagens ljus. Den viktigaste aktören i denna pånyttfödelse är Föreningen Arbetarskrivare, vilken i slutet av 2016 gav ut sin tionde antologi, Efter oss. Anders Karlsson har läst.