Förbifart Stockholm

Politikerna kör över förortsborna återigen

PÅ PLATS Boende runt Järvafältet i norra Stockholm samlades lördagen 21 maj i Tensta till en demonstration mot planerna på att bygga en begravningsplats på fältet. Trots tidigare protester har staden nu beslutat att upplåta marken vid den populära Granholmstippen till den nya begravningsplatsen. Till saken hör att samtliga lokala stadsdelsnämnder i området har föreslagit en alternativ placering, men både lokalstyre och boende i förorterna runt Järvafältet körs nu över av politikerna i stadshuset.


Aktivister hittade ”borttappad” rapport hos Trafikverket

KLIMATET På onsdagen samlades miljöaktivister vid Trafikverkets kontor i Solna, för att fråga vad som har hänt med den ”borttappade” rapport om att bil- och lastbilstrafiken måste minska kraftigt för att klimatmålet om en fossil­fri transportsektor ska kunna nås till 2030. Rapporten skulle ha ingått i det underlag som Trafikverket nyligen lämnade till regeringen inför den stora infrastrukturpropositionen som ska läggas fram nästa år.