Folk och Försvar

Några ord om Elit och Försvar-konferensen i Sälen

Folk och Försvar-konferensen i Sälen blev en bekräftelse på den svenska elitens (inte minst den socialdemokratiska elitens) devota uppslutning bakom USA och militarismen.Försvarsminister Peter Hultqvist


Upprustning för fred?

LEDARE Det var många som skrev fyndiga sarkasmer när Trump blev vald, om att nu skulle det nog bli tyst på Natoanhängarna ett tag framåt – för vem vill vara med i en militärallians ledd av Donald Trump? Kommentarerna kändes så oerhört träffande, men vi hade fel. När nu debatten om svenskt Natomedlemskap åter blossade upp, med anledning av Folk och försvars årliga rikskonferens, har det än en gång blivit dags att konstatera; Natovännerna önskar alltjämt att komma in under kärnvapenparaplyet, även när paraplyet är i Donald Trumps nyckfulla små händer.


Försvarsmakten på krigsstigen

KOMMENTAR Den svenske överbefälhavaren Micael Bydén gick i spetsen för att stoppa Nordstreams användande av Slites och Karlshamns hamnar för arbetet med den pipeline för naturgas som dras mellan Ryssland och Tyskland. Bydén fick givetvis med sej de borgerliga allianspartierna och även den alltmer rustningsivriga regeringen på tåget. Kommunalpolitikerna från Gotland och Karlshamn kallades upp för samtal i Stockholm och bytte lydigt sin positiva syn på Nordstreamprojektet till en negativ.