FMLN

Högerval i El Salvador

EL SALVADOR Det blev en stor förlust för det styrande vänsterpartiet FMLN i valen till parlamentet och lokala församlingar. Enligt den i skrivande stund ännu inte helt färdiga rösträkningen ska FMLN ha minskat från 31 till 22 ledamöter i parlamentet och förlorat en tredjedel av de kommunala styren som partiet innehaft under den senaste mandatperioden 2015-2018.