Eugene Genovese

Nya historiker ger perspektiv på amerikanska inbördeskriget

De klassiska marxistiska tolkningarna av det amerikanska inbördeskriget framställde det som en militär lösning på ett problem som kapitalismen ändå skulle ta itu med i sinom tid; slavarbete var helt enkelt inte produktivt nog jämfört med ”fria lönearbetare”.
Om den gamla marxistiska forskningen tenderade att fastna i en allt för mekanisk
förståelse av den historiska process som avskaffade slaveriet, så har en ny generation vänstersinnade forskare som studerat inbördeskriget och slavekonomin försökt se hur klasskamp och politisk mobilisering fick USA att styra in på en bestämd väg under och efter kriget. Hampus Byström ger här en sammanfattning av en aktuell historisk debatt.