epigenetik

Kan traumatiska erfarenheter drabba barn och barnbarn?

Kan beteenden skapade av yttre påverkan, som krig, svält och annan extrem stress, ärvas av kommande generationer? Lars Lundström har läst C. H. Waddingtons The Strategy of the Genes och funderar över epigenitik, kapade råttsvansar och rullande stenkulor.