En annan vård är möjlig


Därför fungerar inte vården som den ska!

KOMMENTAR Läget i sjukvården är helt orimligt, skriver ett antal av initiativtagarna till vårdmanifestationerna 4 september i ett upprop på Svenska Dagbladets nätsida. Undertecknarna som kallar sig Vårduppropet beskriver en arbetsmiljö som sliter sönder personalen och skickar patienterna i en karusell mellan olika enheter. De kräver mer resurser till vården, men det är betydelsefullt att de också angriper ”marknadsfilosofin” som lett till ”en fragmenterad vård med en arbetsmiljö som inte längre är acceptabel.”


”Arbetsmiljön är fruktansvärt tuff”

INTERVJU Vården går på knäna i stora delar av landet. Men vissa platser drabbas värre än andra. I Västerbottens inland har vården bara handlat om neddragningar och avvecklingar under flera års tid. I vissa kommuner finns det inte ens adekvat vård att få under vissa perioder. Hur känns det för dem som arbetar inom vården i dessa områden? Emma Lundström har träffat Susanne Fjällner, undersköterska i Vilhelmina kommun.En annan vård är möjlig

INTERVJU Den 4 september hålls den landsomfattande manifestationen ”En annan vård är möjlig” i ett 20-tal städer, som protest den allt mer ohållbara situationen för både patienter och vårdpersonal till följd av nedskärningar och byråkratisering. Internationalen har talat med sjuksköterskan Agneta Lenander som är en av initiativtagarna till manifestationen.
– Vi är tre sjuksköterskor, två i Stockholm och jag i Skåne, som lärde känna varandra som sjukvårdaktivister i sociala medier. Vi ser att sjukvården monteras ner och blir sämre i hela landet och kände att vi måste göra någonting. Vi vill berätta vår historia. Allas historia, patienternas, de anhörigas och vårdpersonalens, för det är bara tillsammans som vi kan förändra något. Det handlar om vilken vård vi vill ha i framtiden. Vi vet att vi kommer att få en allt äldre och multisjuk befolkning, och det håller inte som det ser ut idag, säger hon.