Ellen Meiksins Wood

Marxismen har förlorat en passionerad förkämpe

FOKUS Ellen Meiksins Wood dog i januari vid 73 års ålder. Hon var en av den senaste generationens främsta marxistiska intellektuella som kombinerade djup politisk passion med ett starkt engagemang för teoretisk klarhet. Dessa kvalitéer visade sig tydligt redan i inlägget som först gav henne bredare uppmärksamhet, The retreat from Class, publicerad 1986.
I The retreat from Class angrep Woods det som senare kom att bli känt som ”postmarxism”. Hon siktade in sig mot en grupp vänsterintellektuella – bland dem Ernesto Laclau, Chantal Mouffe och Gareth Stedman Jones – som vid tiden rörde sig högerut efter att ha identifierat sig starkt med marxismen under 1960-talsrörelsernas höjdpunkt. Dessa vänsterintellektuella vände sig mot det som Laclau och Mouffe kallade ”klassicism” och hävdade att samhällets struktur inte bestämdes av den sociala produktionen och klassmotsättningar, utan i själva verket var en fragmenterad pluralitet av olika diskurser och praktiker.