Dödshjälp

Dödshjälp i Coronans tid

Frågan är inte: vem ska bestämma över min död? Frågan är: ska jag lita på att en vård som alltmer styrs av ekonomitänkande bestämmer över…