Diskrimineringsombudsmannen

Få DO-anmälningar utreds

DISKRIMINERING: Det är svårt för den som känner sig diskriminerad att få upprättelse i domstol och Diskrimineringsombudsmannens uppgift är otydlig och otillräcklig. Det menar Stiftelsen…