Dilma Rousseff

En ny generalstrejk planeras i Brasilien

BRASILIEN I protest mot den brasilianska regeringens nedskärningspolitik har den samlade fackföre­ningsrörelsen i landet utlyst ytterligare en generalstrejk. Den första generalstrejken på många år genomfördes i slutet av april och beräknas omfattat uppemot 20 miljoner människor.


Efter kuppen mot Rousseff: Vad väntar Latinamerika?

KOMMENTAR Att Brasiliens president Dilma Rousseff som valts av 15 miljoner människor avsattes genom en parlamentarisk kupp genomförd av 61 konservativa politiker innebär nog slutet på den progressiva period som inleddes med Luiz Inacio Lula da Silva 2003. Ur flera synvinklar är Brasilien Sydamerikas viktigaste land och befolkningen står nu på kort sikt inför en oåterkallelig vändpunkt där högern tvingar igenom sin egen agenda. Det politiska landskapet i regionen tas mer och mer över av en allians mellan finanskapitalet, USA och den inhemska borgarklassen. Inte sedan början av 90-talet har vi sett en liknande utveckling som då präglades dels av Washingtons nyliberala vägledande kurs och dels av stalinismens kollaps i det forna Sovjet och dess satellitperiferi.