Die Linke

Antirasismen är en del av klasskampen!

KOMMENTAR Vi måste inse att den invandrade arbetskraften är en oskiljaktig del av den moderna arbetarklassen som måste organiseras för att bekämpa de krafter som utgör det verkliga hotet mot välfärdsstaten. Dagens
arbetarklass utgör en brokig mosaik med gemensamma intressen. Kampen mot högerns chauvinism och sexism måste sättas i första rummet. Det är klassens och inte nationsgränsernas suveränitet
som en vänster värd namnet ska försvara. Det menar Alex Fuentes och Marco Jamil Espvall


Högerpopulister ökade stort i tyska delstatsval

Kommentar Söndagen 13 mars gick Tyskland – med en ekonomisk tillväxttakt på runt två procent och en arbetslöshet på knappt fem – till delstatsval. Valet gällde tre av landets 16 delstater: Baden Württemberg (10,5 miljoner invånare), Rheinland-Pfalz (3,9 miljoner) och Sachsen-Anhalt (2,2 miljoner).