Dianne Feeley

Kan Bernie Sanders kampanj bana vägen för klasskampen?

Bernie Sanders kampanj för fyra år sedan satte för första gången på
generationer socialismen på USA:s politiska agenda. Nu kampanjar han igen och förklarar vad en ”demokratiskt socialistisk” vision betyder, till
att börja med bygga massrörelser och stöda fackföreningar och facklig
organisering. Det vore att blunda om vi ignorerar hur Sanders plattform
och dynamik har förändrat den politiska diskussionen i hela landet, menar Dianne Feeley från den socialistiska organisationen Solidarity i USA.