Den socialism vi kämpar för


Flyktingvågen kräver en samhällelig upprustning

KOMMENTAR: De senaste månadernas flyktingströmmar mot Europa har ställt alla tidigare prognoser om nivåernas storlek på huvudet. Före sommaren förutspådde Migrationsverket att antalet asylsökande i…