Demokratiutredningen

Kommer fler att få forma framtiden?

KOMMENTAR: Första juli 2014 tillsattes demokratiutredningen med mottot ”Låt fler forma framtiden!”. Utredningens syfte sades vara att ”analysera behovet av och utarbeta förslag till åtgärder…