Carlshem

Överklagandena haglar över kommunens utförsäljningsbeslut

Som vi tidigare har rapporterat om i Internationalen beslutade en majoritet i Umeå kommunfullmäktige den 19 juni att sälja ut 1600 kommunala lägenheter i bostadsområdena Carlshem och Mariehem för drygt 1,1 miljard kronor till det kritiserade privata bolaget Heimstaden. Redan samma dag som beslutet fattades kom det första överklagandet in. Nu finns det sju överklaganden som förvaltningsrätten ska ta ställning till, varav ett är undertecknat av tio personer, nämligen det från Folkinitiativet för folkomröstning om utförsäljningarna av allmännyttan i Umeå.