Bring/citymail

Hur är brevbärarnas arbetssituation?

POSTKAOSET I del tre i Internationalens granskning av posten beskriver den pensionerade brevbäraren Nisse Carlén vad de rationaliseringar som Posten gjort sedan monopolet upphävdes 1994, har fått för konsekvenser för postarbetarna.


Varför fungerar inte posten?

Den senaste tiden har media haft inslag och artiklar om hur dåligt Posten fungerar, i radio och TV hör man dagligen om brister i postgången. Det är fråga om post som delas ut för sent, som delas ut fel, eller som inte kommer fram alls. Nu senast kom en rapport om hur Posten i Sverige fallit som en sten i den Europeiska rankingen. Här är del två av tre i Inter­nationalens granskning av posten..


”Som ett brev på posten” – ett minne blott

Den senaste tiden har många olika media haft artiklar om hur dåligt Posten fungerar, i tidningar och TV hör man dagligen om brister i postgången. Det är fråga om post som delas ut för sent, som delas ut fel, eller som inte kommer fram alls. Nu senast kom en rapport om hur Posten i Sverige fallit som en sten i den europeiska rankingen av postföretag. Nu granskar Internationalen posten i tre veckor framöver. I denna artikel tar den pensionerade brevbäraren Nisse Carlén upp konsekvenser av den senaste postlagsutredningen, och hur denna föreslår ytterligare försämringar av postgången, som innebär sabotage av nyhetstidningsbranschen.