Boliden


Ingen vill ta ansvar i gruvfrågan

Det gäller negativ påverkan på miljö och vatten under mycket lång tid. Det gäller söndertrasad berggrund. Det gäller kortsiktig exploatering som sågar av grenen för…