BB

”En arg jävla riksmarsch mot BB-kaoset”

PÅ PLATS Söndagen 20 augusti anordnades manifestationer i 15 städer för att försvara en god graviditets-, förlossnings- och eftervård. Kampen mot BB-nedläggningen i Sollefteå har varit en utlösande faktor till protesterna. Kravet på fungerande BB-avdelningar inom rimligt avstånd för alla har därför naturligtvis varit central i demonstrationerna.