Barzani

”För en internationalistisk lösning på nationsfrågan”

KOMMENTAR Det är lätt för en vänsterperson som vill stå upp för de förtryckta att stödja de krav på självständighet som deras rörelser framför. Det bottnar någonstans i både de tidiga bolsjevikernas stöd till nationell befrielse från Tsarimperiet och den nationella befrielsekampen mot europeiska kolonialherrar. Samtidigt är ju en av socialismens hörnpelare arbetarklassgemenskap som överskrider etniska skiljelinjer.