Australien

Megabränderna i Australien: En brytpunkt för klimatet, i direktsändning

Uttrycket ”brytpunkt” syftar på den punkt då ett system går från ett jämviktstillstånd till ett annat, den punkt då det inte längre är möjligt att hindra att ett samlat antal förändringar orsakar en kvalitativ förändring. Det används på många områden, från befolkningsstudier till klimatförändringar, och även inom samhällsvetenskapen. Ekosocialisten Daniel Tanuro förklarar i två delar varför vi oåterkalleligen närmar oss en brytpunkt för klimatet. Här är del ett: