arbetsplatskamp

Varför krisar vänstern?

KRÖNIKA Att det inte går bra för svensk vänster är knappast någon nyhet. Alla partier som i någon bemärkelse befinner sig till vänster på den politiska skalan, vare sig det är S, Mp, V eller F!, uppvisar en fallande tendens i opinionen. ETC reste frågan i en artikel 11/2 och resonerade att det påverkat Socialdemokraterna negativt att flyktingfrågan hamnat i centrum på bekostnad av välfärdsfrågor och att Vänsterpartiet – till skillnad mot på 1990-talet – inte har kunnat dra fördel av den socialdemokratiska försvagningen eftersom partiet i alltför hög grad ses som en del av regeringsunderlaget och därmed sammankopplas med Socialdemokraternas politik.