Arbetsdomstolen

Några tankar om Arbetsdomstolen

KRÖNIKA Hej, nyhetskonsument.
Försöker du hastigt och lustig skaffa dig en åsikt om nämndemannasystemet i vanliga svenska domstolar efter den uppmärksammade domen i Solna? Funderar du över risken att politik och religion kan få icke önskvärt inflytande på rättsskipningen och allas likhet inför lagen i brotts- eller migrationsmål?


Sophämtarna fälls i AD för ”olovlig stridsåtgärd”

SOPKONFLIKTEN De 49 sophämtarna i Stockholm gjorde sig skyldiga till en olovlig stridsåtgärd när de stannade hemma från jobbet under en konflikt med arbetsgivaren i somras. Det menar Arbetsdomstolen (AD), vars dom i det uppmärksammade fallet föll i onsdags.