Anders Carlsson

Proletären tar ett steg framåt, två steg tillbaka

KOMMENTAR I tidningen Proletären 3/11 intervjuas Kommunistiska Partiets förre ordförande Anders Carlsson (AC) om Ryska revolutionen. Hans version är otvivelaktigt ett framsteg jämfört med den stalinistiska variant som r:arna tidigare stått för, baserad av SUKP(b):s historia från 1938. Men att AC är skolad i den stalinistiska traditionen (delvis även maoismen) framskymtar också.