Amineh Kakabaveh


”Aminehs starka röst och engagemang behövs!”

DEBATT Vänsterpartisterna Hans Arvidsson, Wiwi-Anne Johansson och Johan Lönnroth reagerade på Arash Gelichkans artikel om Vänsterpartiet och hedersdebatten i Internationalen
nr 49/2017. Här följer en replik på Arash artikel.


Högern eldar på konflikten inom V: Hedersdebatten döljer infekterad positionsstrid

Efter att Amineh Kakabaveh hamnat utanför valbar plats på Vänsterpartiets riksdagslista har nya anklagelser om att partiet blundar för hedersförtryck blossat upp. Men frågan är om debatten egentligen handlar om något annat än Vänsterpartiets förhållande till hedersförtryck, som vid en närmare granskning inte verkar problematisk. Arash Gelichkan, ger sin bild av en infekterad intern konflikt inom V.


Striden kring Amineh Kakabaveh – Splittra inte vänsterns själ

Naturligtvis var det ett groteskt misstag av riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh (V), att dela vidare en rasistisk post om somalier på sociala media. Förfalskad med SVT-logga av nazister, visserligen, men innehållsmässigt desto tydligare islamofobisk. Slarv? Visst, Kakabaveh har uppriktigt bett om ursäkt till alla kränkta och sitt parti. Obegripligt? Nej, inte i sociala medias vansinniga hastighet, när många tager vad man haver för att brassa på med sitt budskap.