Aleksander Sjljapnikov

Ett boljsevikporträtt – Aleksander Sjljapnikov

KULTUR För oss som uppskattar Trotskijs kritik av stalinismen är det lätt att glömma att det fanns många andra framträdande bolsjeviker som också varnade för Sovjetunionens politiska utveckling och erbjöd alternativa vägar. En av de mest intressanta och samtidigt mest bortglömda är Aleksander Sjljapnikov, ledaren för Arbetaroppositionen, vars liv för första gången nu skildras i en gedigen biografi på engelska av forskaren Barbara C. Allen, som djupdykt i de ryska arkiven.