Åland

När Sverige försökte annektera Åland

Det är nu 100 år sedan det finska inbördeskriget. I förra veckans nummer skrev vi om kampen mellan de röda arbetargardena och de borgerliga vita skyddskårerna, och hur de vitas seger med hjälp från Sverige och Tyskland ledde till skoningslös vit terror. En mindre känd episod från denna tid var hur Sverige under krigets kaos såg en chans att försöka ta Åland från Finland.