Adoption

Stulna barn adopterades till Sverige

INTERVJU Olagliga adoptioner har blivit flitigt diskuterade efter att Dagens Nyheter under de senaste veckorna publicerat artikelserien Barn till varje pris. Den granskar hur barn stulits i ett antal länder och adopterats av intet ont anande svenska familjer. Rasmus Klockljung har pratat med Clas Lindholm från föreningen Chileadoption.se och forskaren Tobias Hübinette.